Focus on quality!

"Onze visie: investeren in testen, is investeren in kwaliteit!"

  • Testen gaat over het beheersbaar maken van ICT-risico’s. Door te testen krijgt u inzicht in de kwaliteit en de risico’s van een systeem. Bovendien leert de wet van Boehm ons dat hoe eerder fouten in het ontwikkelproces gevonden worden, des te goedkoper het is deze te herstellen. Testen verdient zich daarmee altijd terug, mits de diepgang van de testen aansluit bij uw wensen en verwachtingen.
  • Door onze brede kennis en ervaring, gecombineerd met onze resultaatgerichte aanpak zijn wij in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van uw ontwikkel en testproces!  Hierbij maken wij gebruik van de gangbare testmethodieken zoals TMap®, ISTQB en onze ervaring met traditionele en agile ontwikkelmethodieken.